Какво представляват щорите “ден и нощ” и какво е тяхното приложение